Praktisch

Alle gesprekken vinden steeds plaats na afspraak op het nummer 0487 39 39 94 (enkel op weekdagen, geen sms). Wanneer ik u niet onmiddellijk te woord kan staan, gelieve dan uw naam en nummer na te laten, dan contacteer ik u spoedig terug.

U kan mij eveneens contacteren via e-mail of via het contactformulier.

Tarieven

Wegens wanbetalingen in het verleden wordt er steeds een vooruitbetaling van de volgende sessie gevraagd.

Dit betekent dat, indien er na de eerste aanmelding besloten wordt een nieuwe afspraak te maken, het bedrag van beide sessies voldaan wordt. Zo voldoet u steeds de betaling van de daaropvolgende sessie. We trachten tijdig te starten en te stoppen tijdens de consultaties. Bij laattijdig aankomen zal de volledige sessie in rekening worden gebracht. Gelieve ook even te verwittigen indien u wat later zal zijn. Indien u de sessie minstens 48u op voorhand annuleert (telefonisch, niet via mail of sms), zal het bedrag behouden worden voor de volgende sessie, zoniet wordt deze volledig in rekening gebracht.

De afrekening gebeurt contant of via de bankcontact app.

Wegens misbruik van vertrouwen in het verleden ben ik genoodzaakt bovenstaande afspraken strikt toe te passen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Terugbetaling

Tot op heden is er nog geen terugbetaling voorzien door het RIZIV. In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds u een (beperkt) deel terug. Om te weten of u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit best na bij uw mutualiteit.

Adres

Koninginnelaan 70 Bus 10
8400 Oostende

Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Eveneens voldoende parkeerplaatsen in de buurt.