Werkwijze

Tijdens de sessies wordt er gewerkt vanuit een systemisch oplossingsgerichte psychotherapeutische invalshoek. Hierbij staan het referentiekader van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden centraal. Vanuit de verlangens naar verandering en oplossing door de cliënt wordt er samen gezocht naar duidelijk geformuleerde, concrete en realiseerbare doelen. Hierdoor wordt een openheid gecreëerd voor verschillende perspectieven tegenover het probleem en kunnen mogelijke werkzame oplossingen naar voor gebracht worden.

Naast individuele therapie kan men in de praktijk ook terecht voor relatietherapie. In elke relatie komen weleens spanningen of ergernissen voor. Dit hoeft niet onmiddellijk te duiden op een falende relatie. Wanneer het de partners echter niet lukt om de problemen waar zij tegenaan lopen onderling op te lossen, kan er besloten worden om hulp van buitenaf in te schakelen. Kant en klare oplossingen kan de relatietherapeut u niet bieden, maar zij kan wel samen met de partners op zoek gaan naar nieuwe omgangspatronen zodat er een betere communicatie naar voor kan komen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt.

Na de aanmelding van het individu of koppel volgt een kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag en verwachtingen in kaart worden gebracht. Het aantal en de frequentie van de vervolgsessies hangt af van de problematiek.